Малолетни все по-често извършват противообществени прояви
Малолетни все по-често извършват противообществени прояви / netinfo
Значително е нараснал броят на малолетните извършители на престъпни деяния - 14 за първото полугодие на 2007 срещу 7 за миналата година, отчита Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Елхово. В комисията са постъпили 18 преписки от Районна прокуратура и Районното полицейско управление, разгледани и с постановено решение са 15 възпитателни дела. Престъпните деяния, извършени от малолетни лица ,са кражби, повреждане на имущество, предаване по телефон на неверни повиквания за тревога, принуда, блудство. Непълнолетните извършители на противообществени прояви са 13 срещу 28 за 2006 г., комисията е разглеждала кражби, хулиганство и управление на МПС без свидетелство за управление.

Засилва се тенденцията на групово извършените противообществени прояви. Най-често налаганата възпитателна мярка е предупреждение – в 24 случая, следвана от поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател, задължаване да участва в консултации за преодоляване на отклоненията в поведението, предупреждение за настаняване във възпитателно училище – интернат.