Леки отклонения в качествата на питейната вода
Леки отклонения в качествата на питейната вода / netinfo

Питейната вода от водопроводната мрежа на Сливен е показала влошаване по три показателя при при проведен мониторинг на качествата на питейната вода, съобщават от РИОКОЗ Сливен.

Извършени 430 физикохимични изследвания в 10 пункта (всички без отклонения) и 80 микробиологични изпитвания. В 3 от пунктовете е отчетено еднократно влошаване на качеството на питейната вода по микробиологични показатели, които не са опасни за здравето. Показателите са подобрени при следващи проби.