Изтича срокът за картотекиране на крайно нуждаещи се от жилища
Изтича срокът за картотекиране на крайно нуждаещи се от жилища / Дарик Сливен, архив

Крайният срок за подаване на документи за картотекиране на крайно нуждаещите се от жилища лица и семейства на територията на община Сливен изтича на 30 ноември, напомни Камелия Симеонова, началник отдел „Общинска собственост“ в Община Сливен.

До момента за картотекиране са подадени 17 молби. „Критериите за получаване на общинско жилище под наем са заложени в Наредбата за установяване жилищните нужди на гражданите, която е приета от Общинския съвет. Кандидат-наемателят трябва да е гражданин на Сливен с адресна регистрация не по-малко от пет години. Важна подробност е и броят на децата в семейството. Кандидатът не трябва да има имоти на собствено име на територията на цялата страна“, обясни Симеонова. Тя посочи, че включените в картотеката са длъжни да подават декларации, придружени със съответните документи, ежегодно до 21 декември. В списъка на крайнонуждаещите се от общински жилища не се включват лица, които не са подали декларации, придружени със съответните документи до 21 декември.

Осем общински жилища са продадени през 2014г. Право на купуване имат наематели, които са настанени като крайно нуждаещи и обитавали жилището минимум две години. Служители, настанени в общински жилища, могат да ги закупят, ако са ги обитавали не по-малко от 3 години и имат не по-малко от 5 години стаж без прекъсване в общинската администрация, редовно да са плащали наема и консумативите и да не са прехвърляли имоти.

 

Желаещите да купят такова жилище трябва да подадат молба-декларация по изготвен образец. Комисия ще оцени стойността на имота, който следва да бъде купен, след това ще се издаде заповед и ще се регламентира срока за внасяне на сумите. Продажната цена се определя съгласно Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища. Има възможност на наемателите да закупят разсрочено жилището, в което са настанени.