Изтича срокът, в който земеделците избират как да се облагат доходите им
Изтича срокът, в който земеделците избират как да се облагат доходите им / DarikNews.bg, архив

До края на декември земеделците от област Сливен избират как да се облагат доходите им през 2015 година, напомнят от офиса на НАП. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, трябва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година

92 са земеделците в област Сливен, избрали доходът им за 2014 година да се облага като едноличен търговец.

 

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, като веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето ще се облага по реда, предвиден за едноличните търговци. Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.