Иванка Денева с покана за участие в Международна конференция
Иванка Денева с покана за участие в Международна конференция / личен архив

Д-р Иванка Денева, като автор на театрална критика, е получила покана за представяне на презентация и участие в международна конференция по проблемите на изкуството на театъра, (а преди това – и в „лаборатория за театър физикъл” ). Форумите традиционно се състоят в Австрия или Италия, като в края на настоящата година ще се проведе ежегодната мултидисциплинарна конференция в Карара – Тоскана (Италия), на тема: „Театърът между традицията и съвременността”, изследваща „моста между тях в сценичните изкуства”.

Писателката Ив. Денева е отразявала многогодишната работа на Летния театрален университет в Сливен като театрален критик и член на редколегията на изданието за дейността на фестивала, а в изследването си разкрива развоя в „условията на прехода” на българския и на „балканския театър”.

На международната конференция тази година в Карара докладчиците ще изследват връзките между театър-танц-музика-визуални и мултимедийни изкуства, както и проблемите на администрирането на изкуствата, развитието на театралния дизайн и технологии и др. Като участници са поканени театрални режисьори,  сценографи, театрални критици и арт-журналисти, администратори на изкуства, музиканти, дизайнери на костюми, хореографи, арт-обучители, изпълнители от различни жанрове и техники, мултимедийни артисти и др.

Роботният език на конференцията е английският, като са посочени и форматите на презентациите: представяне на изследвания,  интерактивна беседа/лекция или дискусия, изложба,  видео-демонстрация, практически семинар/майсторски клас; незавършена продукция/работна демонстрация, фрагмент от изпълнение, не изискващ специални технически условия, друг начин на демонстрация, предложен от представящия и др.

 

Събитието е организирано от театралната школа на изтъкнатия деятел на театъра,  преподавател и директор Сергей Остренко, чиято авторска система развива в практиката „актьорския тренинг”, идеите и традициите на театралната школа на корифеите  К. С. Станиславски, В. Е. Мейерхолд,  на А. П. Чехов, както и Мейерхолдовите „биомеханични етюди” и др.