И тази година има данъчно облекчение за млади семейства
И тази година има данъчно облекчение за млади семейства / Дарик Сливен Архив

103 млади семейства от Сливенска област са се възползвали миналата година от данъчните облекчения за теглене на кредит за жилище. За това информира Катя Хитова - началник сектор услуги за клиенти в ТД на НАП в Сливен.

Младите семейства са ипотекирали жилището си срещу получения заем. Данъчното облекчение продължава и тази година, като дава възможност да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Това означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимия данък. За разлика от миналата, година, когато се изискваха пет документа, сега пред НАП се представят само два документа.

Според новите изисквания, към данъчната декларация се прилага само един документ, издаден от банката-кредитозаемател, в който е описан размера на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползването на облекчението е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

Младите семейства трябва да отговарят на определени условия. Те трябва да са били със сключен граждански брак, когато са теглили кредита и жилището, за което е теглен кредита, да е единственото за тях.

 Друго изискване е поне единия от семейството да не е навършил 35 години. От облекчението трябва да се възползва само единият от членовете на семейството.

„Много от лицата, които идват при нас, смятат, че се намаля дължимия им данък, но това не е така. Намалява се данъчната основа. Според изчисленията, това облекчение възлиза средно на 360 лева, което е горе-долу една месечна вноска за тези млади семейства", каза Хитова.