/ Областна администрация-Сливен
С 10 пъти ще увеличи себестойността на продукцията си единственото в България предприятие за производство на ваксини за животновъдството и инфузионни разтвори за хуманитарната медицина „Биофарм-инженеринг”-Сливен. Дружеството е спечелило проект проект за енергийна ефективност, съобщи д-р Валентина Колева, управител на „Биофарм-инженеринг” .

Предвижда се подмяна на оборудването с ново енергоспестяващо, изграждане на система за утилизиране на отпадна топлина, въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001.

Дневно в предприятието могат да се произведат 350 хиляди ампули и 50 хиляди банки инфузионни разтвори. „Биофарм-инженеринг” е единственият в страната производител на ваксини срещу антракс, хеморагична треска и други екзотични болести у животните. Предприятието произвежда и високачествени продукти за хуманитарната медицина, съобщи инж. Стоян Колев.

Фирмата, наследник на бившия Противошапен институт, има всички разрешения да борави с особено опасни вируси и бактерии, като разполага с уникални системи за тяхната обработка и системи за безопасност. Партнира си с водещи европейски и американски лаборатории и предлага ваксини за ветеринарната медицина в цяла Европа.

С реализирането на проекта предприятието ще стане водещо в сферата на високотехнологичното производство. Той се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”/2014-2020 г./. Проектът е на стойност 4 999 172,90 лева. Половината от средствата са безвъзмездна финансова помощ от европейско и национално финансиране, а другата половина са собствен ресурс на предприятието.

 Реализацията му ще започне в края на май тази година и трябва да бъде приключи за 16 месеца.