община Тунджа
община Тунджа / община Тунджа
Последното състезание от първия етап на Националния спортен календар на МОН за ученици в обшина Тунджа приключи. В състезанието по по тенис на маса участваха 10 отбора момичета и момчета от училищата на селата Скалица, Веселиново и Дражево.

Те се състезаваха в две възрастови групи – V-VІІ клас и VІІІ-Х клас. Класирането при момчетата V-VІІ кл.е  първо място за тенисистите от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица, следвани от учениците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново. Трето място завоюваха представителите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дражево.
            
Много оспорвани срещи се изиграха и при момчетата от другата възрастова група – VІІІ-Х клас. Тук отново по-висока класа показаха тенисистите от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица и заслужено спечелиха първо място. На второ място са участниците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дражево, а трети се класира отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново.

община Тунджа
община Тунджа


  При момичетата от възрастовите групи V-VІІ и VIII-X клас най-добре се представиха отборите от училището в с. Скалица. Те завоюваха първо място в двете възрастови групи. Второто място остана за отборите на ученичките от с. Веселиново.

            
Всички отбори получиха купи, грамоти и награди, осигурени от община „Тунджа”.