До 20 юни земеделците трябва да актуализират информацията за обработваните от тях площи
До 20 юни земеделците трябва да актуализират информацията за обработваните от тях площи / netinfo

Земеделските производители, които желаят да кандидатстват за възстановяване на разликата в акцизните ставки върху моторните горива, имат възможност до 20 юни да актуализират информацията за обработваните от тях площи. Това трябва да стане в съответната Общинска служба по земеделие.

Във връзка с изпълнение на чл.32, ал.4 от Закона за акцизите и данъчните складове, всяка година до 1 юли, министърът на земеделието и храните предоставя на директора на Агенция „Митници” информация от регистъра на земеделските производители.

Тя съдържа идентификационни данни на земеделския производител, правно-организационна форма, данни за обработваната земеделска земя, съгласно идентификацията на земеделските парцели.