Да се реши проблема с цената на водата за напояване настоя областният управител на Сливен
Да се реши проблема с цената на водата за напояване настоя областният управител на Сливен / netinfo
За решаване на проблема с високата цена на водата за поливане настоя в писмо до Комисията по земеделието и горите в НС и до земеделския министър Нихат Кабил областният управител на Сливен Христина Чолакова. Повод за писмото е недоволството от страна на кметовете на няколко населени места в община Сливен от високата, утвърдена вече за 2007 г., цена на водата за напояване – 75,24 лв. на декар трайни насаждения, което е 130% увеличение спрямо предходната година. Новата, по-висока цена демотивира дребните селскостопански производители и те са оставени на произвола да се борят с дотираната селскостопанска продукция на ЕС.

”Считам, че поставеният проблем е изключително сериозен и предвид настъпващия поливен сезон, той трябва да намери своето логистично решение” - пише в писмото си Христина Чолакова, припомняйки голямото значение на производството на селско стопанска продукция за икономиката на областта. В документа областният управител изтъква още, че инвестирането в земеделските стопанства е една от приоритетните сфери у нас и са необходими големи усилия за подпомагане на производителите в процеса на адаптиране на земеделието към европейските стандарти, но при така определените високи цени за напояване, които са твърде непосилни за производителите, това не би било възможно.