Болградска гимназия
Болградска гимназия / Уикипедия
 В четирите общини на Сливенска област започва благотворителна кампания в подкрепа на Болградската гимназия в Одеска област, Украйна.  Гимназията е основана през 1858 г. с указ на княз Никола Богориди, в Болград – административен център на българските села в Бесарабия.  Тя е първото средно българско училище. Тази година чества своя 160-годишен юбилей. 

Кампанията се организира по повод изпратено от директорката Снежана Скорич писмо до областния управител Чавдар Божурски. В него тя отправя молба за съдействие, за да могат да бъдат набавени технически пособия и оборудване за нуждите на учебния процес.

В отговор на молбата зам.областният управител Димитринка Петкова заедно с доц. Господин Стефанов от ИПФ към ТУ-София проведоха срещи с общинските ръководства, директори на училища, музеи.  Общините в Сливен и Нова Загора ще проведат благотворителни концерти.  Средствата от продажбите на билети ще бъдат предоставени за нуждите на Болградската гимназия.

В община Твърдица ще бъдат поставени на обществени места дарителски кутии, ще бъде внесено предложение в общинския съвет за отпускането на парични средства. 

Едно от най-интересните и богати събития в културния календар на община Котел – фестивалът „Етноси, багри и котленски килими” от 22 до 24 юни,  ще подкрепи апела на гимназията в Украйна.  Още повече, че тя носи името на котленеца Георги Раковски заради изключителните му заслуги за основаването й. По време на фестивала ще бъдат отворени благотворителни каси за набиране на средства, ще бъде организиран и литературен конкурс.

Литературно-исторически конкурс „160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие” ще бъде обявен от Областната администрация, сдружение „Мати Болгария”, Фондация „Памет”, с подкрепата на РУО.  Право на участие ще имат гимназистите, разпределени в 2 възрастови групи - девети и десети, единадесети и дванадесети клас. Есетата трябва да са с обем до три страници по БДС и да се изпратят в три екзепляра на адреса на областната администрация  до 18 септември.

Отличените на първо и второ място в двете възрастови групи ще бъдат наградени с екскурзия до Болград. Целта на конкурса е да се оцени ролята на Болградската гимназия в историята на България, да се потърси нейният принос за националното самосъзнание в съвременността.

По предложение на кмета на община Котел Коста Каранашев предстои да бъде обсъдена идеята за провеждането на още една благотворителна инициатива, която да привлече интереса на предприемачите от Сливенска област и региона.