500 лв. еднократна помощ ще получават близките на починали ветерани от войните
500 лв. еднократна помощ ще получават близките на починали ветерани от войните / Sofia Photo Agency, архив

500 лева еднократна целева помощ ще получават близките на починалите ветерани от войните. Подпомагането е уредено в последните промени на Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните и е в сила от 1 юли т.г. Такъв вид целева помощ се отпуска за пръв път, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Сливен.

Парите ще се изплаща на законните наследници след подадено от тях заявление в свободен текст и посочена банкова сметка. Близките на ветераните е необходимо да приложат и копие на смъртния акт, удостоверение за наследници и копие на документа „ветеран от войните", издадено от Държавна агенция „Архиви".