33-ма социално слаби без помощи, отказват да работят
33-ма социално слаби без помощи, отказват да работят / Дарик Сливен, Архив

Една помощ за заплащане на наем на общинско жилище е отпусната през 2012 година в Сливенска област. Няма отпуснати помощи през миналата година за покриване на разходите за лични нужди на лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването, сочи справка на Социалната служба в Сливен.

През месец декември 2012г.  за срок от два месеца са спрени месечните социални помощи на 33 лица, които са отказали да полагат предложеният им обществено-полезен  труд.

На 26 социално слаби е спряна помощта поради повторен отказ за полагане на обществено-полезен труд. Същите нямат право на подпомагане за срок от две години.

Издадени са и 622 удостоверения за безплатно пътуване по БДЖ на лица с трайни увреждания. През 2011година издадените удостоверения са 665.