22 грабежа през 2012 година в Сливенска област, осъдените са 27 души
22 грабежа през 2012 година в Сливенска област, осъдените са 27 души / DarikNews, Aрхив

1044 лица са осъдени през 2012 година в Сливенска област. Най- голям е броят на престъпленията против собствеността, съобщивата от Териториално статистическо бюро Сливен.

Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. Техният относителен дял е 86.9% от престъпленията против собствеността и 43.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане.

С присъда са завършили 556 престъпления от този вид, като осъдените лица са 961. По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността, което застрашава едновременно и живота, и здравето, и имуществото на хората.

За 22 извършени грабежа през миналата година са осъдени 27 лица.