14 нови длъжници са включени в списъка  на ямболските данъчни
14 нови длъжници са включени в списъка на ямболските данъчни / netinfo

14 нови фирми със задължения натрупани от просрочени данъци и осигуровки, включително и наказателни лихви върху тях, са включени в последния списък на длъжниците на ТД на НАП - Ямбол за 2008 година. Имената на длъжниците са публикувани и в Публичния бюлетин на електронната страница на НАП на адрес: www.nap.bg, тъй като става дума за задължения към хазната в размер над 5000 лв.

На 10 длъжници е наложена забрана за напускане на страната. Изпратени са искания до службата за контрол върху общоопасните средства на МВР с искане за неиздаване или отнемане на разрешителни за производство, търговия или пренасяне на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси на собствениците на тези фирми.

Общо 392 са фирмите и едноличните търговци от областта с неплатени данъци и осигуровки над 5000 лв. Изпълнителните дела срещу 318 от тях са предадени на Агенцията за държавни вземания, която има правомощията да отнема и разпродава имущество в полза на държавата.

18 фирми, включени в публичните списъци на длъжниците са отпаднали, тъй като са платили задължения в размер на 231 хиляди лева.