104 акта по кодекса са социално осигуряване от началото на годината
104 акта по кодекса са социално осигуряване от началото на годината / netinfo

104 акта по Кодекса за социално осигуряване са съставили служителите на сливенската дирекция на НАП през първото шестмесечие на годината.

Актове са съставени както на осигурители, така и на самоосигуряващи се лица. Осигурители, предоставили не на време информация по Образец 1 /за отпуснато парично обезщетение за дълготрайна безработица/, се глобяват от 50 до 1000 лева.

20 лева е глобата за самоосигуряващите се лица, които не са декларирали започването, възобновяването, прекъсването или спиране на дейността си, информира Каменова.