1 685 000 лева задължения е събрала общината през първите два месеца на 2012 г.
1 685 000 лева задължения е събрала общината през първите два месеца на 2012 г. / Дарик Сливен, архив

Връщане на над 9 милиона лева просрочени задължения на Министерството на финансите, изпълнение на капиталовата програма и осигуряване на средства за съфинансиране на европейските проекти са основните цели на бюджета на община Сливен през 2012 г., припомни кметът Кольо Милев при представянето на анализа на вземанията и задълженията, които има общината към момента.

1 685 000 лв. задължения е събрала община Сливен през първите два месеца на 2012 г., като 1 062 000 лева от тях са събрани през януари, а 623 000 лева през февруари.

Анализът показва, че за периода 2003-2012 г. задълженията на общината са нараснали десет пъти. През 2003 г. са били 3 500 000 лева, 2011 г. - 32 637 000 лева. Най-големи задължения са натрупани през 2009 и 2010 г. – повече от 50 милиона лева. През 2003 г. вземанията на общината са в размер на 1 014 000 лева. В края на 2011 г. те достигат 8 050 000 лева.

През последното тримесечие на 2001 г. община Сливен е успяла да събере 3 503 000 лева вземания. Направени са краткосрочни задължения от 1 милион и 519 хиляди лева, основно за текущи разходи.  През октомври-декември 2011 г. се отчита намаление на дългосрочните банкови задължения, защото в края на годината са погасени 560 хиляди лева.

„Ще успеем по отношение стабилизирането на банковото състояние на общината. Всичко ще се анализира – договор по договор” – категоричен е кметът Кольо Милев.

В общинска администрация са назначени трима души, които целогодишно да работят по събиране на стари задължения. Очаква се до две седмици те да започнат работа.