/ iStock/Getty Images
Община Силистра осигури продължаване на патронажната грижа за 220 души до края на 2022 годината, съобщиха от общинската администрация.

Средствата за продължаване на проектните дейности са 241 718,40 лева, осигурени по линия на Европейския социален фонд.

Проектът е насочен към хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години, други уязвими групи, включително лица под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с коронавирус.

Целта е да се осигури подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания - чрез услуги в домашна среда.

Всеки потребител от целевата група получава патронажна грижа до 2 часа на ден, без да заплаща такса за това.
БТА