/ iStock/Getty Images
С още една година е удължен срокът на проект "Приеми ме 2015"
С още една година е удължен срокът на проект "Приеми ме 2015".

Удължаването на проектните дейности е на база на подписано допълнително споразумение между Агенцията за социално подпомагане и управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и срокът на договора става 31 декември 2022 година.

Проект "Приеми ме 2015", който се изпълнява на територията на област Силистра, обхваща общините Силистра, Дулово и Кайнарджа.

Три деца са настанени в приемни семейства в Ямбол

Администратор и счетоводител от Община Силистра администрират проекта. Сформиран е областен екип по приемна грижа от трима служители, които изпълняват задълженията си на територията на трите общини.

Приемните семейства на територията на област Силистра са 20, като 18 от тях са в община Силистра, а две - в община Кайнарджа. Всички приемни семейства са професионални.

Предстои сключване на допълнително споразумение за провеждане на обучение, подкрепа и супервизия на екипите по приемна грижа през 2022 година с изпълнителя "Еквилибриум 2017" ООД.
БТА