/ iStock/Getty Images
Най-честият аргумент на родителите е невъзможност да се справят с грижите за тях поради липса на постоянни доходи, намерение да заминат в чужбина и нежелана бременност
Към настоящия момент новите настанявания на деца в приемни семейства в Ямбол, са три, съобщиха от Общината.

Децата са на възраст от 0 до 3 години, като двете са новородени. Най-честият аргумент на родителите е невъзможност да се справят с грижите за тях поради липса на постоянни доходи, намерение да заминат в чужбина и нежелана бременност.

Нито едно от децата не е „отнето“ от социалните работници, а е изведено поради категорично нежелание на родителите да полагат грижи за него. Децата са в добро здравословно състояние и приемните родители им осигуряват спокойна семейна среда, грижи и индивидуално внимание. Понастоящем в община Ямбол има 10 утвърдени професионални приемни семейства, като в 8 от тях са настанени 8 деца в риск.

Приемните семейства предоставят услугата приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ на базата на сключено споразумение между Община Ямбол и Агенция за социално подпомагане. Проектът беше удължен до 31 декември.

От началото на проекта през 2015 година до сега, в приемна грижа в цялата страна са обхванати над 5 700 деца. Според единодушното мнение на експертите по закрила на детето, приемната грижа е най-добрата алтернатива за дете, което не може да бъде настанено при близки.

Самият проект „Приеми ме 2015“ е окачествяван като един от най-успешните по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Към края на 2020 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 147 общини партньори, са 1 759.

Това показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2020 г. За тези 5 години процедурите по нови настанявания са за 4010 деца, а общият брой деца, настанени по проекта, е почти 6000, показва още обобщеният преглед по наблюдаваните показатели.

Изводът, който се налага е, че приемната грижа няма алтернатива в грижата за дете в риск, защото му дава възможност за пълноценно развитие в семейна среда.