училище насилие
училище насилие / iStock/Getty Images
В Ямбол ще бъде разкрит кризисен център за защита на пострадали от насилие, трафик на хора или други форми на експлоатация, съобщиха от общинския пресцентър.

Центърът ще разполага с 12 места. На потребителите ще бъдат създадени нормални условия за живот, ще им бъде оказвана индивидуална подкрепа, правно консултиране и социално-психологическа помощ. Те ще могат да ползват услугата до шест месеца в рамките на една година в две звена - за кризисна интервенция и за психо-социална подкрепа.

В центъра ще бъдат назначени обучени специалисти - социален работник, психолог, възпитател, медик и помощен персонал, ще се ползват и външни експерти.

Новата социална дейност е финансирана по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" с близо 250 000 лева. Продължителността на проекта е 15 месеца, след което общината ще предоставя услугата като делегирана държавна дейност.