Избори
Избори / Борислав Курдов, архив
11 заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия са подадени от граждани с трайни увреждания до момента в общинската администрация в Търговище. По закон, ако има над 10 такива искания, се сформира подвижна избирателна секция.
Това дава възможност за удължаване на срока за подаване на заявления за гласуване в такава урна до 20.03.2017г. Изискването е да се внесат лично или чрез пълномощник.
Задължително трябва да бъдат представени и копия от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние, които потвърждават, че гражданинът е с трайни увреждания, които биха затруднили упражняването на правото му на гласуване.