В 105 избирателни секции ще може да се гласува в община Търговище

Избори
Избори / Борислав Курдов, архим
Избирателите от община Търговище ще могат да упражнят правото си на глас в 105 избирателни секции по време на парламентарните избори на 26 март. Броят на секциите бе определен със заповед на кмета на общината д-р Дарин Димитров.
В Търговище ще бъдат разкрити 47 места за гласуване, а в селата – 56. По две секции ще има в пет села от общината – Руец, Лиляк, Подгорица, Кралево и Голямо ново.
Избирателна секция ще бъде разкрита в многопрофилната болница за активно лечение в Търговище. Жителите на общината, които имат трайни увреждания, ще могат да заявят желанието си да гласуват в подвижна избирателна секция.