Утре внасят проектите за рехабилитация на ВиК-мрежата по проекта ИСПА
Утре внасят проектите за рехабилитация на ВиК-мрежата по проекта ИСПА / netinfo
Утре се очаква проектантът, чрез консултанта “DW консулт”, да представи в община Шумен доклада за съответствие, заедно с проектите за Лот 1 – “Рехабилитация на 60 % от ВиК - мрежата на Шумен” по проекта ИСПА. Това създава условия за съкращаване времето за издаване на разрешителното за строеж.

За понеделник е насрочен извънреден експертен съвет за разглеждане на проектите.