Търговищка област е сред последните в страната, показва изследване на Института за пазарна икономика
Търговищка област е сред последните в страната, показва изследване на Института за пазарна икономика / DarikNews.bg, архив
Търговищка област е сред последните в страната, показва изследване на Института за пазарна икономика
58619
Търговищка област е сред последните в страната, показва изследване на Института за пазарна икономика
  • Търговищка област е сред последните в страната, показва изследване на Института за пазарна икономика

Общо 37 договора са сключили общинските администрации в Търговищка област по оперативни програми на Европейския съюз. Това сочат данни, публикувани в изследване на Института за пазарна икономика. Стойността на всички проекти е 99 468 481 лв., като от тях реално вече са изплатени 37 996 318 лв. В Търговищка област отчитат около 38 процента усвояване на средствата, при 27,48 на сто средно за страната.

Общият сбор на дължината на автомагистралите, първокласните, второкласните и третокласните пътища от републиканската пътна мрежа в Търговищко е 523 километра. Въпреки това представителите на местния бизнес смятат именно инфраструктурата за един от основните недостатъци на областта.

Основен проблем остава ниското разпространение на интернет. Относителният дял на домакинствата с достъп до интернет през 2011 г. е едва 24,3%, което е най-ниският резултат за страната. За периода 2001-2011 г. населението на областта е намаляло почти с 15%. Търговище е една от най-слабо урбанизираните области в страната, като към края на 2011 г. едва 54% от населението на областта живее в градовете. Единствените области с по-малка концентрация на населението в градовете са Силистра, Разград и Кърджали.

Две от всеки пет училища в областта са били затворени в периода 2001-2011 г. Тази статистика е придружена от изпреварващото намаляване на броя на учениците спрямо този на учителите, поради което, съотнесен към броя на учениците, броят на учителите в основното и средното образование остава един от най-високите в страната.

Но резултатите от положените през последните 5 години зрелостни изпити по български език и литература показват, че качеството на средното образование в областта е едно от най-ниските в България. През 2009, 2010 и 2011 г. съответно 13%, 11% и 9% от положилите изпита ученици от областта постигат резултат под среден (3,00), като за всяка една от годините това е най-лошият резултат за страната.

При сравняването на показателите в сферата на здравеопазването на област Търговище и средните стойности за страната следва да се отбележи ниската база, от която областта тръгва в началото на периода 2001-2011 г. Въпреки че през последните няколко години се забелязва тенденция на подобряване на резултатите в повечето сфери, изоставането от средните за страната нива все още е значимо. Липсата на достатъчно специализирани лекари в областта оказва отрицателно влияние върху предоставяните здравни услуги. Търговище е един от градовете с най-голям ръст на преминалите болни през лечебните заведения, като за периода 2001-2011 г. техният брой е нараснал с 63%. За периода 2004-2011 г. в областта са отворени две нови болнични заведения, с което общият им брой става пет. Въпреки всичко трима от всеки четири граждани на областта дават висока оценка за качеството на здравните услуги. Според анкетираните нивото на корупция в болниците в областта е изключително ниска.

Коментирайки социалната среда в Търговищка област от Института за пазарна икономика обявяват, че Търговище и Ловеч са областите с най-висок процент на лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа дейност. Двама от всеки трима жители на областта попадат и в групата на хората, живеещи с материални лишения. Относителният дял на хората, живеещи под линията на бедност, остава малко под средния за страната, като беден в областта е един на всеки петима жители. Работата на преобладаващата част от местните институции се оценява сравнително високо от гражданите. С особено високо доверие се ползват местните органи на реда, училищата и болниците. По-ниска е оценката за дейността на областната и общинската администрация, а най-ниско оценени са регионалните подразделения на различните държавни структури. В съотношение с броя на местното население, броят на регистрираните престъпления остава по-нисък от средното за страната. Около 15% от жителите на областта биха се преместили в друга, ако имат подобна възможност.