Стартира  кампания срещу насилието в Търговище
Стартира кампания срещу насилието в Търговище / netinfo

Търговище се включи в националната кампания „ Виж ги, чуй ги, разкажи –
за родители, които бият децата си и се опитват да го скрият”. Инициативата е на Института по социални дейности и практики, съвместно с UNICEF и партньори от цялата страна.

Кампанията е насочена основно към възрастни, които са неволни свидетели на ситуации, в които деца стават обект на употреба на сила. В Търговище тя се осъществява от Международна социална служба – България и управлявания от нея Комплекс за социални услуги за деца и семейства– гр. Търговище.

В рамките на инициативата на територията на Община Търговище специалисти от Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Търговище ще разпространяват брошури и плакати, ще се излъчва радио-клип, ще се проведат срещи с родители в редица училища и детски градини. В сградата на Комплекса ще се проведе художествен конкурс за деца с рисунки по темата, който ще приключи на 20.11.2008г. със празнично събитие и награди за участниците.

Според данните на Държавната агенция за закрила на детето, през 2007г. Отделите за закрила на детето са работили с 1 500 случая на насилие. При 77,6% от тези случаи се касае за насилие в семейството и 35,7% от децата са жертва на физическо насилие. Според проучванията твърде малък процент от родителите признават, че използват физическа сила при отглеждането и възпитанието на децата си, а 50% от хората, станали свидетели на домашно насилие, смятат че това е проблем на семейството, в което то се случва. Всички тези факти и нагласи възпрепятстват навременното откриване и прекратяване на насилието, избягването на тежки последици и фатален край