Това са близо 30 хиляди души в трудоспособна възраст.
Това са близо 30 хиляди души в трудоспособна възраст. / dariknews.bg
През 2016 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 85.2 хил., или 74.2% от населението на същата възраст, посочва справка на Статистическото бюро.

Общият брой на заетите лица достига 72.1 хил., или 48.0% от населението на 15 и повече навършени години.
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 70.4 хил., от които 37.9 хил. (53.8%) мъже, а 32.5 хил. (46.2%) жени. От всички заети лица между 15 и 64 навършени години най-голям е делът на заетите във възрастовата група от 35 до 44 години – 27.4%, а най-нисък във възрастовата група от 15 до 24 години – 6.8%.

През 2016 г. в област Шумен безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години са 14.8 хил., като в сравнение с 2015 г. броят им намалява с 2.1 хил. От всички безработни лица 7.3 хил. са мъже и 7.5 хил. – жени.

През 2016 г. в област Шумен икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 29.7 хил., от които 13.3 хил. са мъже и 16.4 хил. – жени. Това са хора, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.