Шуменски археолози проучиха Сборяново
Шуменски археолози проучиха Сборяново / netinfo

Приключи лятната студентска практика в историко-архиологически резерват “Сборяново”. Участие в нея взеха студенти от специалностите “История” и “История и География” в ШУ “Епископ Константин Преславски". Ръководител на традиционна практика бе ст.н.с. Диана Гергова от Археологическия институт на БАН в гр. Шумен, доц. д-р Стоян Витлянов – декан на Факултета по хуманитарни науки, доц. д-р Неделчо Неделчев и ас. д-р Константин Константинов – преподаватели в катедра “История”.

Археологическите проучвания край Исперихово бяха спонсорирани по проект “Сборяново – кръстопът на култури и религии” към Министерството на образованието и науката. Проучени са били две могили от източния могилен некропол на резервата. В тях бе открито голямо количество фрагменти от кани от сива тракийска керамика, фрагменти от амфори, следи от мазилка и въглени. Проучените обекти датират от IV-III в. пр. н. е.

Съгласно разработения проект, разкопките по обекта ще продължат и през следващите две години. Предстои проучването на древния град Абритус край Разград, на обект във Външния град на Плиска, както и на района около с. Оризаре, община Несебър. То ще се проведе под научното ръководство на Галена Радославова и Георги Дзанев от Регионален исторически музей-Разград, доц. д-р Стоян Витлянов и проф. Иван Карайотов от ШУ.