Шуменци дишат по-чист въздух
Шуменци дишат по-чист въздух / Dariknews Юлия Христова

Данните от Автоматичната измервателна станция-Шумен сочат по-чист въздух в града за месец октомври. Превишенията на фини прахови частици са наполовина (6) спрямо същия период на миналата година (14). Регистрираните незначителни отклонения от нормата не са опасни за околната среда.

Автоматичната измервателна станция в Шумен норма по показател фини прахови частици е 50 микрограма на кубичен метър. Замерванията по показател серен диоксид не отчитат превишения, средноденонощната норма е 125 микрограма на кубичен метър.