Семинар за развитието на селските райони се провежда в Шумен
Семинар за развитието на селските райони се провежда в Шумен / DarikNews

Семинар за прилагането на подхода ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони се провежда в момента в хотел „Шумен". Неговата цел е да разясни същността на подхода ЛИДЕР и възможностите, които предоставя той.

Този подход е по ос 4 на Програмата за развитие на селските райони и има за цел да засили участието на местната общност за развитие на селските територии, това съобщи за Дарик организаторът на семинара Сирма Комитова, която е представител на Националната мрежа за бизнес развитие. Хората, които живеят в селските райони, сами трябва да решат какво да се развива при тях и да го разработят като стратегия. След това се регистрира местна инициативна група /МИГ/, която да работи по стратегията. След като тя се разработи, може да бъде финансирана. Всяка МИГ може да получи до 2 000 000 евро за да прилага стратегията за местно развитие. Финансирането се осигурява от Европейския съюз и от държавния бюджет, уточни Сирма Комитова.

В област Шумен има одобрени четири партньорства, които тепърва ще създават местни инициативни групи и стратегии. Това са Партньорство Каолиново и Никола Козлево и Партньорство Нови пазар и Каспичан /с по една местна инициативна група/, както и общините Велики Преслав и Венец.