Санкции за над 84 000 лв. са наложили данъчните в Шумен през 2014 г.
Санкции за над 84 000 лв. са наложили данъчните в Шумен през 2014 г. / netinfo

672 проверки, от които 589 тематични и 83 текущи отчитат през 2014г. оперативните инспектори от офисa на НАП в Шумен. 504 от тематичните проверки са в обекти на селектирани задължени лица в района на област Шумен. Извършени са и 31 инвентаризации на търговски обекти. 54 от извършените проверки са на неизрядни задължени лица.

Съвместно с други контролни органи, между които МВР, ДАИ, Инспекцията по труда, Национална служба по зърното и фуражите и др. са реализирани 53 проверки.
През миналата година органите по приходите в Шумен са съставили 65 акта за установяване на административни нарушения, от които 29 броя за неиздаване на касови бележки, 9 броя за неспазване на други изисквания на Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти и 27 броя за неспазване на осигурителното законодателство. Наложени са имуществени санкции за 84 300лв. Влезлите в сила наказателни постановления са 102 на брой за общата сумата от 67 700лв. Извършени са 28 запечатвания на обекти на неизрядните фирми.

Софтуерът за дистанционна връзка на всички касови апарати със сървърите на НАП следи издаването на над 400 милиона касови бележки всеки месец. Системата позволява автоматично селектиране на обекти, в които оборотът значително се разминава със средния за бранша в съответния регион. Проверките се извършват целогодишно.