С конкурс решават кой ще отразява Общински съвет
С конкурс решават кой ще отразява Общински съвет / netinfo

Актовете на Общински съвет - Шумен да се разгласяват на населението на общината в 7 -дневен срок от приемането им чрез интернет страницата на общината, чрез Общински медиен център и чрез печатни издания и радиостанции, избрани с конкурс . Това решиха на заседание днес общинските съветници в Шумен.

Разноските по разгласяването и обнародването на актовете да са за сметка на бюджета на общински съвет - решиха още местните парламентаристи. По предложение на председателя на местния парламент, Даниела Русева, бюджетната комисия и комисията по култура ще предложат примерни цени на общински съвет. Те ще бъдат гласувани на следващо заседание на местния парламент. Предложението бе направено от ДСБ, НДСВ и БСП. Прието беше с 30 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздаржали се”.

Съветниците от “Гергьовден” са направили предложение разгласяването да става чрез  интернет страницата и от средствата за масова информация, чрез конкурс по няколко критерии: аудитория, тиражи, начин на представяне и цена. Искането бе конкурса да е ежегоден. Предложението обаче не бе прието.