РИОСВ спасили 10 бедстващи защитени птици за месец
РИОСВ спасили 10 бедстващи защитени птици за месец / netinfo

Десет сигнала за бедстващи птици са проверени от РИОСВ-Шумен през изминалия месец. Те са подадени от граждани на дежурните телефони на екоинспекцията, съобщават от пресцентъра на институцията. В отговор са предприети незабавни действия за прибиране на птиците. Спасени са 8 защитени птици от вида бял щъркел, 1 от вида „малък ястреб" и един „скален орел". Установено е, че четири екземпляра от първия вид са в недобро състояние. Такава е констатацията и за скалния орел. Пострадалите птици са насочени към  Спасителен център за диви животни в Стара Загора за лечение и стабилизиране. След обгрижване останалите птици са пуснати в естествената им природна среда.

Законът за биологичното разнообразие забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване и обезпокояване, увреждане на местообитанията, притежаване, препариране и търговия както на световно застрашени грабливи птици, така и на широко разпространени видове, припомнят от екоинспекцията. Всеки, намерил ранен или мъртъв екземпляр, е длъжен да уведоми за това най-близката Регионална инспекция по околна среда и води или държавно лесничейство, допълват от РИОСВ.