Разговаряха за децата в риск от изоставяне в Търговище
Разговаряха за децата в риск от изоставяне в Търговище / netinfo
Регионална работна среща на тема „Превенция на изоставянето на ниво родилен дом” се състоя днес в Търговище. Организатори бяха Международната социална служба – България и Комплексът за социални услуги за деца и семейства.

Участваха представители на дирекциите „Социално подпомагане” и отделите „Закрила на детето”, както и акушер-гинеколози от общините Търговище, Попово и Омуртаг. Включиха се също социални работници и психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в нашия град.

Специалистите споделиха, че реинтеграцията на деца, вече настанени в институция, става много трудно и често е почти безнадеждна. Затова много по-ефективно е да се работи по отношение предотвратяване на изоставянето на ниво родилен дом.

Според статистиката, през тази година настанените в търговищкия Дом за медико-социални грижи за деца са 27, докато през 2003г. са били 47. От 342 новородени в общината, до септември са изоставени 6. И макар, че тенденцията е към значителен спад, организаторите на семинара акцентираха, върху това,  че за нормалното развитие на всяко дете е нужна семейна или близка до нея среда.

“Най-пагубно се отразява оставянето на новородено в институция, защото то се нуждае от индивидуализирана грижа и внимание, за да успее да се развива нормално. В много европейски страни настаняването на малки деца под институционална грижа е забранено, търси те семейна форма на отглеждане” - каза психологът Методка Петрова

Присъстващите се обединиха около това, че трябва да продължават да работят в тясна връзка, за да може повече майки да получат нужната подкрепа на ниво родилен дом, за да не изоставят децата си. Като добра практика в това отношение бе посочено и звеното “Майка и бебе”, работещо към Комплекса за социални услуги, където жени в затруднено положение могат да получат не само покрив, но и целенасочена помощ от специалисти за справяне с трудната ситуация.