Районният съд във Велики Преслав има нов председател

Районен съд Велики Преслав
Районен съд Велики Преслав / dariknews.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ Дияна Димова Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Другият кандидат Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Шумен, получи 2  гласа подкрепа.

Дияна Петрова има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател, прокурор и съдия. В Районен съд – Велики Преслав е работила 9 години като съдия, след което от 21.12.2017 г. и до момента изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на съда.

Тя е мотивирана да кандидатства въз основа на натрупания професионален и управленски опит. Намерението ѝ е да запази постигнатите резултати и допринесе за подобряване на качеството на работата на Районен съд – Велики Преслав.

Съдия Петрова посочва като основна цел да създаде организация за ускоряване на правораздавателната дейност. Обърнато бе внимание на положителните становища за притежаваните от нея професионални и етични качества, посочват от ВСС.