Програма за оптимизация на училищната мрежа в Хитрино бе приета на сесия днес
Програма за оптимизация на училищната мрежа в Хитрино бе приета на сесия днес / netinfo
Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2008-2009 г. в община Хитрино бе приета на заседание на местния парламент днес. В общината ще работи едно СОУ, както и 3 средищни основни училища в Живково, Развигорово и Трем с общо 519 ученици. Община Хитрино ще осигури превоз и столово хранене за децата. Общинският съвет реши още да бъде сключено междуобщинско споразумение за сътрудничество с общините Венец и Каолиново за кандидатстване с инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на претоварна станция за битови отпадъци.

Прието беше и предложение за кандидатстване по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и поститане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие на Програмата за развитие на селските райони”. По време на днешната сесия, общинските съветници в община Хитрино приеха Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2008-2018 г. Само 4 са децата от общината настанени в специализирани институции. Подпомагат се 104 семейства с 94 деца в неравностойно положение, други 5 деца се подпомагат на самостоятелно правно основание.

Гласуван беше и отчета за изпълнение за 2007 г., както и актуализация на Плана за действие по програмата за управление на отпадъците в община Хитрино.