Проект за нова общинска наредба въвежда такси за използването на спортните обекти в Шумен
Проект за нова общинска наредба въвежда такси за използването на спортните обекти в Шумен / netinfo

Община Шумен има намерение да въведе такса за спортните клубове за използваните от тях обекти. Това става ясни от проект за Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Шумен. Този проект бе разгледан по време на първото заседание на новосформирания Консултативен съвет по въпросите на спорта към местната администрация, в който влизат представители на няколко спортни клуба, администрацията и общинския съвет.

В проекта за наредбата е посочено, че спортните обекти, предоставени за управление на „Общински жилища и имоти" ще се използват срещу заплащане на такса, определена в друга общинска наредба. Предвидена е и възможност за 50% отстъпка от цената за изпозлване на съответния спортен обект, при условия, че дадения клуб не събира такси от деца и лица в неравностойно положение.Каква ще е сумата обаче на този етап не стана ясно.

Зам. кметът по култура, образование и младежки дейности Найден Косев, който е и председател на Консултативния съвет, заяви, че целта на Общината е да въведе ред и дисциплина в използването на спортните обекти. Станислав Димитров клуб „Киокушин - Шумен", бе категоричен, че намерението на администрацията да събира пари от клубовете за ползваната от тях спортна база е грешка. Той обърна внимание и на текстове, залегнали в проекта за нов Закона за физическото възпитание и спорта, които ясно казват, че спортните обекти могат да бъдат предостявани и безвъзмездно.

Според Димитров въвеждането на такси или наеми е крачка назад. „Това ще попречи на някои клубове да функционират нормално. Аз съм твърдо против да се поставя такова условие за всички клубове. По начина, по който е написана Наредбата много от клубовете или функционират на санитарния минимум или ще спрат да функционират", заяви Станислав Димитров и допълни, че това ще бъде в ущърб на спорта в Шумен.

Мариола Спасова от клуб „Ритмик" също се изказа против намерението да се въведат наеми за залите. Тя изрази мнение, че би било най-разумно клубовете да заплащат за използване на общинската спортна база само за официални състезание, а иначе да покриват част от сметките за консумативи, като се въведат и лимити за това.

Светлозар Начев от хандбалния клуб заяви, че наредба, която да регламентира по какъв начин и ред ще се използва базата е нужна, но също изрази резерви относно частта със заплащането за използване на базата.

По време на заседанието стана ясно, че до момента никой, с изключение на няколко клуба, които имат договори за наемане на конкретен обект, не е плащал за използване на зала или игрище. Същото важи и за сметките за различните по вид консумативи.

Зам. кметът заяви, че до сега Общината не се е справяла с този въпрос. „Вземахме от храната на децата в детските градини, за да дадем на спортната школа да плати 270 000 лв. годишно само за консумативи", обясни Косев. Той бе категоричен, че администрацията няма да абдикира от ангажимента си да въведе спортните обекти в прилично състояние и да помага за поддържането му. Косев обаче разви тезата, че въпроса е принципен и правила и ред трябва да има. „Може ли Шумен да има три-четири клуба по един спорт, всеки да плаче за пари на Общината. Някой като е решил да влезе в жеравата ще трябва да прецени какви са му силите, а не да тегне на обществото", каза още Косев. „Няма да унищожаваме спорта, а ще му помагаме. Шумен е бил спортен град и ще продължи да бъде", подчерта още той.

Зам. кметът обясни, че проектът за наредба е разработен от 5-членна работна група, която е ползвала като основа практиката в тази сфера на Община Бургас.
Станислав Димитров заяви, че ще инициира среща на всички спортни клубове от града, които да излязат с общо становище по въпроса.

След разгорещен дебат стана ясно, че администрацията няма да бърза да внесе наредбата на вниманието на местния парламент. До 10 май клбове и граждани, ще могат да правят конкретни предложения по въпроса, след което той ще бъде дискутиран отново. Първо ще се мисли и за създаването на методика, според която да се определи начина за плащане и размера на таксите, които клубовете ще заплащат за ползване на общинската база.