Предложиха последни промени в Общия устройствен план на Шумен
Предложиха последни промени в Общия устройствен план на Шумен / netinfo
На работна среща по Общия устройствен план на Шумен ръководителят на проектантския екип арх. Стефан Минчев представи в детайли проекта заедно с отразените предложения от предходното обществено обсъждане, организирано от община Шумен. В срещата участваха зам.кметът по устройство на териториите и строителство инж. Иван Йонков, специалисти от общината, над 15 проектанти и архитекти от града. “Обсъждането бе насочено към създаване на условия за развитието на Шумен като цяло, както и за развитието на отделни зони. Търсена бе възможност за допълнителни транспортни връзки, за осигуряване на по-голяма гъвкавост на архитектите от гледна точка на етажността на застрояване.”, заяви инж. Йонков.

В новия план ще бъде включена идеята за нов обходен път северно от местността “Смеся”, който ще излиза на Пети километър. Прието бе и предложението в плана да бъде отразен, а в перспектива изграден, западен обиколен пръстен по улиците “Владайско въстание” – “Раковска”- “Самара” – “Софийско шосе”. Възприето бе и предложението за залагане на развитието на централната градска част в района на недостроената Търговска къща. Подкрепено бе предложението за изграждане на тунела от бул. “С. Велики” под площада, където да се предвиди обръщане на движението пред Военния клуб и изграждане на подземна връзка с бъдещия мол, който се очаква да бъде направен в сегашната Търговска къща. Приета бе идеята общинската администрация, съвместно с МРРБ да проучи възможността за доизграждане на пътната връзка от подплощадното пространство към ул. “В. Левски”.

В Общия устройствен план остава идеята в перспектива товарна гара да бъде преместена в посока Мътница. Предвижда се още обособяване на смесена зона – промишлено и гражданско строителство, от двете страни на пътната връзка до 7 км.

По настояване на общинската администрация теренът на летището ще остане за рекреационни и спортно-развлекателни цели, уточни инж. Йонков. Общинската администрация направи предложение в плана да се предвидят повече възможности за изграждане както на малки паркинги, така и на паркинги на 2 нива.

Тъй като държим на мнението на специалистите и настояваме всички предложения да намерят място в окончателния вариант на плана с арх. Минчев сме договорили удължаване на срока за довършване на проекта, коментира инж. Йонков. Предстои до края на седмицата протоколът от работната среща и предложенията на общинската администрация да бъдат предоставени на проектантския колектив за окончателно отразяване.

Планът трябва да е готов до края на годината, след което предстои да влезе за обсъждане и одобрение от общинския съвет.