Правят занаятчийски ателиета в кв. Боян Българанов
Правят занаятчийски ателиета в кв. Боян Българанов / netinfo
Занаятчийски ателиета да бъдат обособени в кв. „Боян Българанов” до Коджа чешма, решиха членовете на Правна комисия към местния парламент. За целта от администрацията предлагат за изграждането им да се учреди право на строеж чрез търг. Предложени са общо 5 обекта, всеки от които по 49 кв. м. , с начална тръжна цена 7500 лв.

Членовете на комисията препоръчаха на администрацията до участие в търга да допускат само кандидати, които притежават свидетелство за квалификация и правоспособност или са представили доказателство за извършване на съответната занаятчийска дейност в последните 5 години.