Отложиха точката за ТЕЦ-а, нямаше представител на топлофикационното дружество
Отложиха точката за ТЕЦ-а, нямаше представител на топлофикационното дружество / DarikNews.bg

Поради липсата на доклад и представител на Съвета на директорите на Топлофикация Шумен в сесийна зала местния парламент реши да бъде отложена първа точка от дневния ред, която касаеше разглеждането на доклад на съвета на директорите на дружеството и отчет на ръководството му. В залата разгорещени дебати предизвика отсъствието на представител на ТЕЦ-а. Голяма част от съветниците заявиха, че това е обидно, тъй като на предходното заседание на местния парламент изпълнителният директор Димитър Зайков е присъствал и според тях той е напълно запознат със създадената комисия за обследване състоянието на Топлофикация и нейните задачи.

"Органът, който избира съвета на директорите е Общинският съвет и той му е шеф" - заяви кметът Красимир Костов. Той предложи да бъде свикана правна комисия и предвид Наредбата за управление на общинските дружества и правомощията на местния парламент тя да вземе решение с санкциониращ характер за управителния съвет. „Съгласен съм, че тези хора трябва да си понесат отговорността, но всички действия по отношение на ТЕЦ-а са били с докладни записки на кмета на общината" каза в залата проф. Добрин Добрев от ГЕРБ. Съветникът Христо Дечев пък обясни, че има избрана комисия, която ще обследва състоянието на ТЕЦ-а и през януари догодина ще излезе с доклад. Съветниците решиха точката от дневния ред да отпадне.