Откриват зелен телефон в Шумен, по проект спечелен турската община Адапазаръ
Откриват зелен телефон в Шумен, по проект спечелен турската община Адапазаръ / netinfo
Община Адапазаръ, Турция, в партньорство с община Шумен и ШУ ”Епископ Константин Преславски” е спечелила проект. Той е стартирал през месец юли в турската община. Неговата цел е да се обменят добри практики в областта на опазването на околната среда и управление на отпадъците. По проекта в края на месец октомври или началото на месец ноември ще бъде организиран работен семинар в Шумен. Той ще продължи 5 дни и в него ще участват 20 души от Шумен, както и гости от Турция. Предвидено е гостите да посетят шуменското депо за твърди битови отпадъци. Това заяви Данаил Данчев, старши експерт в отдел  „Европейки проекти".

По проекта се планира разкриването на „зелен телефон” в Шумен. На него денонощно ще могат да бъдат подавани жалби и сигнали в областта околната среда. Вероятно този телефон ще бъде разкрит в средата на месец април 2009 г.

Стойността на целия проект, който община Адапазаръ е спечелила е 170 000 евро., като 30000 евро е дофинансирането от турската община.