Общината издаде разрешително за строеж по ИСПА, в частта за ВиК мрежата
Общината издаде разрешително за строеж по ИСПА, в частта за ВиК мрежата / Невена Николова
Община Шумен е издала разрешително за строеж по Лот 1 „Рехабилитация на 60 % от ВиК - мрежата на Шумен” по проекта ИСПА. „Проектите, които бяха представени пред общината за ВиК мрежата бяха одобрени на експертния съвет, който се проведе вчера”, това заяви по-рано днес зам.-кметът по строителство и екология инж. Иван Йонков. Утре разрешителното ще бъде представено пред РДНСК, след което започва да тече 7 дневен срок по Закона за устройство на териториите. Ако няма забележки разрешителното ще влезе в сила - допълни инж. Йонков.

За издаденото разрешение е уведомено Министерството на околната среда и водите , което означава, че възложителят на проекта може да обяви в Държавен вестник процедурата по избор на изпълнител. „Това създава условия в следващите месеци, след като приключи тази процедура и в случай, че няма обжалвания и бъде подписан договорът с бъдещия изпълнител в края на месец март или април да започне реално строителство по рехабилитация на ВиК мрежата” - каза още инж. Йонков.

Зам. -кметът по строителство и екология допълни, че в края на следващата седмица вероятно ще бъдат представени проектите по Лот 3 , за издаване на разрешително за строеж на пречиствателната станция за отпадни води. Трябва да бъде представен и доклад за съответствие. Документите ще бъдат разгледани на заседание на експертния съвет.

По думите на инж. Йонков, средствата спечелени по ИСПА, в размер на 30 млн. евро трябва да бъдат достатъчни за ВиК мрежата и сградните отклонения. Относно търсенето на допълнително финансиране на останалите елементи по проекта ИСПА, инж. Йонков обясни, че за да се търси такова първо проектантът трябва да представи готовите проекти и тръжно досие. Трите елемента , за които ще се търси допълнително финансиране по Оперативна програма Околна среда са : довеждащия водопровод от язовир Тича, колектора от Дивдядово до пречиствателната станция, както и за машини и съоръженията на 10-те помпени станции.