Община Шумен ще си партнира със Съюза на инвалидите
Община Шумен ще си партнира със Съюза на инвалидите / netinfo
Община Шумен ще подпише споразумение за партньорство между местната власт и Съюза на инвалидите в България /СИБ/. То цели да изведе модел на добра европейска практика в осъществяване на публичен дебат и услуги за хора с увреждания. Такива споразумения вече са подписали десетки общини от различни краища на България.

Идеята е свързана с проекта “СИБ – модерна европейска организация – коректив и партньор на местната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК /Оперативна програма “Административен капацитет”/, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с този проект в Търговище се провежда обучение с представители на СИБ и местните власти от региона. В него участва и д-р Мима Папазова, директор на дирекция “Здравеопазване” в община Шумен. Обучението е под мотото “Модерна европейска организация” и включва три модула – “Имам право”, “Граждани” и “Застъпничество и лобиране”. Темите са свързани с осигуряване на достъпна жизнена и архитектурна среда, възможности за образование и професионална подготовка на лица с увреждания, социално-икономическа защита на хората с увреждания. Обучението се осъществява от авторитетни специалисти в областта на социалната практика и стратегическото планиране.