Община Шумен кандидатства с проект за старческия дом
Община Шумен кандидатства с проект за старческия дом / netinfo
Община Шумен кандидатства по Оперативна програма «Регионално развитие» с проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 5  267 940 лв. Средствата са предвидени за обновяване на сградния фонд на Дом за възрастни хора с отделение за лежащо болни “Д-р Стефан Смядовски” в Шумен.

Проектът предвижда подобряване на достъпността, естетизиране и повишаване на качеството и привлекателността на социалните услуги, както и увеличаване капацитета на дома с 23 легла. С реализацията на ремонтните работи ще бъдат намалени и енергийните разходи в сградата. Продължителността на проекта е 18 месеца.