НПО от Разград обсъди проблемите на съда с шуменски магистрати
НПО от Разград обсъди проблемите на съда с шуменски магистрати / netinfo
Центърът на Неправителствените организации /НПО/ в Разград представи, по време на брифинг с местни магистрати, проект „Развитие на Национална мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”. На срещата присъстваха представители на съдебната власт и на прокуратурата в Шумен. Целта на проекта е да се помогне на съда да се отвори към гражданите с прозрачност, отчетност и публичност, това каза председателя на центъра Георги Милков. До края на месец октомври ще бъде създадена мрежа от съдебни наблюдатели на територията на цялата страна.

Основна цел на проекта е подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда. Други конкретните цели са: да се развие базата данни на системата за гражданско наблюдение и да се развие капацитета на 25 граждански организации от регионите на Разград, Плевен и Пазарджик, които да наблюдават работата съда. Тези градове са посочени и като центрове на трите планови районна, които са цел на проекта, Североизточен, Северен – централен и Южен – централен.

Реформата в съдебните структури на местно ниво е добра, но на централно няма напредък, каза още г-н Милков. До този извод са стигнали от центъра, след като в североизточна България са наблюдавани 800 съдебни дела.

Днес беше представен и доклад за „Гражданското наблюдение на съда”, според, който бяха посочени няколко проблема в процеса на наблюдение в Североизточна България. Оспорени от местните магистрати бяха проблеми, като високи съдебни такси, непосилни за гражданите и конфликт на интереси, породен от близките връзки между съдиите и останалите институции, ангажирани със съдебните процеси.

„Приемам забележките на шуменските магистрати и се радвам, че съвместната ни работа с тях е на високо ниво”, каза още г-н Милков.