Нови моменти при директните плащания на земеделските производители
Нови моменти при директните плащания на земеделските производители / Борислав Курдов
Нови моменти при директните плащания на земеделските производители
52172
Нови моменти при директните плащания на земеделските производители
  • Нови моменти при директните плащания на земеделските производители

В Търговище областната служба за съвети в демеделието организира Ден на отворените врати. Част от него бе и семинар, на който бе представена общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 година.

Пред дошлите на форума повече от 60 земеделски производители от търговищка област експертите от Министерството на земеделието и храните Петър Павлов и Илонка Александрова представиха новостите в близкото бъдеще, които касаят пряко земеделските производители и селското стопанство като цяло. Обсъдени бяха и възможностите за субсидиране по директните плащания.

Според експерта Петър Павлов вече е очертана рамката за директните плащания и те ще се запазят като основен механизъм за подкрепа на земеделските стопани, въпреки, че има държави, които са против.  Ще бъде въведена и многопластова система за директни плащания, в която всеки слой е схема, а изискванията са конкретни. Нов момент е, че от 1 януари 2014 г. се прекратява схемата за единно плащане на площ и се открива такава за основни плащания, която ще е единна за целия Европейски съюз. Въвеждат се и така наречените „зелени плащания" - екологосъобразен компонент на преките плащания.

След 2014 година ще има доброволни плащания за селскостопански производители в райони с природни ограничения, въвежда се и определението „активен фермер", както и таван за плащанията на големите бенефициенти.

На семинара бяха представени Програмата за развитие на селските райони, както и новости в усвояването на средства по мерките „Агроекологични плащания" и „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"