/ iStock/Getty Images
Община Шумен и Общинският съвет в града обявяват нов конкурс за избор на обществен посредник.

Процедурата се провежда отново, тъй като кандидатът, който спечели предишния конкурс, не успя да събере необходимите две трети от гласовете на общинските съветници, за да заеме поста, съобщиха от Общината.

Отмениха заповед на областния управител за провеждане на референдум в Мадара

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят молба до временната комисия за избор на обществен посредник, автобиография по европейски образец, копие от диплома за висше образование, подписано от кандидата, както и медицинско свидетелство, удостоверение за психично здраве, свидетелство за съдимост, мотивационно писмо до две страници и декларация за съгласие - за обработване на лични данни.

Пълният комплект документи трябва да се подаде в запечатан плик, с надпис - "За участие в конкурса за избор на обществен посредник на община Шумен", в деловодството й, в срок до 17.30 часа на 31 август.