Над 14 млн. лв. приходи от местен характер в общинския бюджет
Над 14 млн. лв. приходи от местен характер в общинския бюджет / снимка: Юлия Христова
Над 14 695 000 лв. е общият размер на приходите от местен характер за деветмесечието на тази година, сочи справка по изпълнението на бюджета на община Шумен, съобщи по-рано днес Марияна Паскова, директор на Дирекция „Бюджет и финанси" в община Шумен. Сумата представлява 80.98% от заложените по план за годината над 18 148 000 лв.

Планът на данъчните приходи е 5 800 000 лв., а изпълнението над 4 203 000 лв., тоест 72, 48%. Размерът на неданъчните приходи, постъпили в бюджета до момента, е над 10 492 000 лв. или 84, 98% от предвидените в годишния план.

Заложената събираемост за първите 9 месеца е 81%, съпоставката с отчетените данни сочи, че това е почти изпълнено, каза още Паскова. От данък върху недвижимите имоти приходите са изпълнени на 78, 53%, данък върху превозните средства – 77, 04%, данък при придобиване на имуществото – 69,89% и такса битови отпадъци – 74, 27%.. С най-голям принос е перото приходи от продажба на земя. При план 1 700 000 лв. към отчетения период изпълнението е в размер на над 4 181 000 лв. Приходите от наем на земя също бележат преизпълнение, при план 210 000 лв., те са 236 987 лв., обясни още Паскова. Актуализацията на бюджета ще бъде гласувана на следващата сесия на ОбС /на 30 октомври/, обясни тя. По думите й, в момента основно се обръща внимание и се правят разчети по капиталовите разходи, актуализацията трябва да приключи до 20-ти октомври.

Паскова допълни, че заемът на общината към Общинска банка ще бъде приключен в края на годината, остава да бъдат изплатени още 2 месечни вноски, като всяка от тях се равнява на около 28 000 лв. Изплатени са и 2 000 лв., които бяха гласувани за подпомагане на тризнаците, които се родиха тази година в Шумен.