Изтича срокът за подаване на документи за осигуривки и стаж към РУСО
Изтича срокът за подаване на документи за осигуривки и стаж към РУСО / netinfo

Срокът, в който непререгистрираните и заличени от Търговския регистър еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, трябва да предадат в РУСО ведомости и други документи за осигурителен стаж и доход за работниците и служители, работили при тях изтича на 31 декември.

Предаването на документите се извършва, чрез подаване на заявление, към което следва да бъде приложено удостоверение от фирменото отделение на съда по последна регистрация. Юридическо или физическо лице, което не предаде в териториалното поделение на НОИ оригиналните документи на прекратени осигурители без правоприемник носи наказателна отговорност.

От РУСО съобщават още, че от 1 януари 2013 г. се изменя срока за представяне на болничните листове и заявления-декларации, въз основа на които се изплащат паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
Съгласно изменените разпоредби крайният срок за подаването на документите е 15-то число на месеца, следващ този,за който физическите и юридическите лица дължат обезщетение или осигуровки.