Информацията за изпълнението на бюджета скара ГЕРБ и общинска администрация
Информацията за изпълнението на бюджета скара ГЕРБ и общинска администрация / netinfo

Общинският съвет се запозна с информацията за изпълнението на бюджета на община Шумен за първото шестмесечие на тази година. По предложение на съветника от ГЕРБ Веселин Златев местните парламентаристи решиха на сесията през месец септември общинска администрация да представи пообектов отчет за капиталовите разходи и анализ по функции и пера. Информацията за изпълнението на бюджета предизвика бурни дебати в залата, основно между представителите на ГЕРБ и общинска администрация. Според председателя на общинския съвет Даниела Русева такъв хаос в сесийна зала не е имало от 5 години.

Едно от нещата, за което от ГЕРБ обвиниха администрацията е това, че в информацията няма анализ за изпълнението на бюджета. Общинския съветник от БСП Пламен Петков уточни, че това е информация за текущо изпълнение, а не отчет за бюджета и в този случай анализ не е необходим.

Отново между общинска администрация и ГЕРБ се разгоря спор за това дали е бил отхвърлен проекта за рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа, с който общината кандидатства. От ГЕРБ представиха справка от сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според която този проект е отхвърлен. Кметът Красимир Костов обаче каза, че проектът не е отхвърлен, а е бил оттеглен от общинска администрация, за да бъде допълнен и след това отново е внесен. По време на дебатите, председателят на комисията по „Бюджет и финанси” Сюлейман Бакиев, каза, че дава добра оценка на информацията за текущото изпълнение на бюджета.